Bouwtechnische keuring Rotterdam

Bouwtechnische keuring Rotterdam

Bouwtechnische keuring Rotterdam wordt regelmatig door onze bouwkundige uitgevoerd ten behoeve van het verkrijgen van een NHG hypotheek, maar ook om een opleveringskeuring uit te voeren.Bouwtechnische keuring Rotterdam Centrum

Onze bouwkundige komt graag bij u langs om de woning te inspecteren en alles in kaart te brengen, zodat u geen risico loopt bij het aankopen van een nieuw huis. Maar ook om controle uit te voeren bij verbouwing of oplevering van een nieuwbouw woning.

Bouwtechnische keuring Rotterdam: Inspectie uitvoeren ten behoeve van een NHG

Vanaf de fundering tot aan de nok toe wordt gecontroleerd. Foto’s worden gemaakt en worden tezamen met alle bevindingen in een rapportage per email naar u verzonden binnen 2 dagen.

Bouwtechnische keuring RotterdamInspectie uitvoeren ten behoeve van de oplevering een nieuwbouw huis.

Voordat een proces verbaal wordt gemaakt kunt u ons inschakelen om na te gaan of uw aannemer aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan en zijn werk, volgens het bouwbesluit en de NEN normen, goed heeft uitgevoerd.

Bouwtechnische keuring Rotterdam is een recht, gegund door de Nederlandse Wet, aan iedereen om een APK-check te laten uitvoeren bij het kopen van een woning.

Hiermee worden alle visuele gebreken door een vakkundige ervaren bouwkundige, aan het licht gebracht.

Waar moet ik op letten bij het uitbesteden van een bouwtechnische keuring of het kopen van een woning?
Laat u niet ophitsen door de makelaar of de oververhitte woningmarkt, want morgen hebben wij misschien wederom een crisis op woningmarkt.

Het is zeer van belang dat u een onafhankelijk bouwkundige inschakelt bij het keuren van een woning. Iemand die dus geen relatie heeft of samenwerkt (onder de tafel) met een makelaar.

Iedereen zegt dat hij/zij onafhankelijk is, maar is dat wel zo?
Mijn antwoord hierop is: Kijkt u op de site van de aanbieder of hij/zij taxaties doet en ook verkoopt. Zo niet, dan hebt u meer zekerheid over zijn/haar onafhankelijkheid.

Bouwtechnische keuring Rotterdam

Taxatie is makelaarswerk!

Bijkomend belang is de ervaring van een keurder, want er zijn vele scholieren die net afgestudeerd zijn hebben, euro tekens zien en zichzelf registeren bij de KvK als een keuringsbedrijf. Hierdoor loopt u risico, gezien de geringe ervaring van deze keurder.

Kortom: Ervaring en onafhankelijkheid is de basis voor betrouwbaarheid.

Is er een VVE in het spel?
Stelt u dan altijd vragen aan de verkopende partij, zoals: hoeveel geld zit er in de kas van de VVE.
U kunt het zo zien: U koopt een woning, welke deel uitmaakt van een VVE.  U heeft het recht om te weten of deze VVE actief is? Wat zijn hun plannen? Wat wordt aangepakt en wat niet? Het risico dat u eventueel loopt, kan achteraf op vele kosten kan uitlopen en bent u er op termijn misschien de dupe van. Verstandig is ook om te vragen wanneer voor het laatst een Meer Jaren Onderhoudsplan opgesteld is en wat er in staat. Kopie opvragen schept duidelijkheid.

Bij huizen tot het bouwjaar 1982 moet u ook denken aan vele bouwkundige, maar ook constructieve aspecten.

Bij huizen tot ongeveer eind jaren ‘60 moet u denken aan de fundering, wat is de staat hiervan?

Is de woning gefundeerd door middel van houten palen? Is er scheefstand aanwezig?

Bouwtechnische keuring Rotterdam geeft u uit eigen ervaring het beste advies dat er is, gezien dat Safwat vele funderingsproblematiek, bijna overal in Nederland, heeft begeleid.

In Nederland worden, om de staat van de fundering te bepalen, funderingscodes gebruikt:

Funderingscode 1: de kwaliteit van de fundering is goed. Dit komt in panden van vóór 1925 zelden voor.

Funderingscode 2: de kwaliteit van de fundering is voldoende. De fundering heeft de komende 25 jaar geen onderhoud nodig. Dit is minimaal nodig indien u een pand wil splitsen.

Funderingscode 3: de kwaliteit van de fundering is matig. Dit is onvoldoende als u een pand wil splitsen.

Funderingscode 4: de kwaliteit van de fundering is onvoldoende. U moet de fundering direct laten herstellen of vervangen.

Vraag altijd even van tevoren bij een oud huis of er een funderingscode bekend is of dat er een funderingsonderzoek uitgevoerd is. Dit geeft meer zekerheid. Echter kan Safwat uit zijn ervaring altijd op het oog een snelle blik werpen op de staat van de fundering en een advies uitbrengen.

Bouwtechnische keuring Rotterdam

Gaat u een huis, gebouwd tussen 1965 en 1981, kopen welke met betonnen palen gefundeerd is, dus niet met houten palen, dan is de vraag: “Hoe zit het constructief met de begane grond vloer”?

In veel gevallen betreft het dan een kwaaitaal- of mantavloer.

Wanneer het een kwaaitaalvloer betreft, is dit te zien aan de vele welven aan de onderzijde.
We spreken van een Mantavloer als deze vlakker is aan de onderkant.
Beide vloeren zijn geproduceerd door bedrijven die reeds failliet zijn.
Bij inspectie blijkt dat deze vloeren meestal betonrot aantonen.
Reparatie van de begane grond vloer is dan meestal nodig.
Op den duur kunnen er stukken beton afbreken door roestvorming in de metalen wapening. Hiermee neemt de sterkte (en daarmee de veiligheid) van de kwaaitaal vloer en manta vloer af.

Soms is het proces in een vergevorderd stadium en helaas niet meer te repareren. Men moet dan denken aan het vervangen van de gehele vloer.
Daar u niet meer op het betreffende bedrijf kunt terugvallen, komen deze kosten helaas geheel voor de eigenaar van de woning.

U wilt advies inwinnen over bepaalde bouwkundige aspecten en wil graag weten of de verbouwing naar de normen wordt gerealiseerd, dan kunt u onze bouwkundige inschakelen om het werk te laten inspecteren. U krijgt meer zekerheid en kunt u rekenen op een goed bouwkundig advies.
Ook voor al uw constructieve adviezen kunt u bij bouwkundige keuring Rotterdam terecht.