Bouwtechnische keuring Rotterdam

Bouwtechnische keuring Rotterdam:Bouwtechnische keuring Rotterdam Centrum

Bouwtechnische keuring Rotterdam  wordt regelmatig door ons bouwkundige uitgevoerd ten behoeve van het verkrijgen van een NHG hypotheek, maar ook om een opleveringskeuring uit te voeren.

Onze bouwkundige komt graag bij u langs om de woning te inspecteren en alles in kaart te brengen, zodat u geen risico loopt bij het aankopen van een nieuw huis. Maar ook om controle uit te voeren bij verbouwing of oplevering van een nieuwbouw woning.

Bouwtechnische keuring Rotterdam:

Inspectie uitvoeren ten behoeve van een NHG :

Vanaf de fundering tot aan de nok toe wordt gecontroleerd. Foto’s worden gemaakt en worden tezamen met alle bevindingen in een rapportage per email naar u verzonden binnen 2 dagen.

Bouwtechnische keuring Rotterdam:

Inspectie uitvoeren ten behoeve van de oplevering een nieuwbouw huis.

Voordat een proces verbaal wordt gemaakt kunt u ons inschakelen om na te gaan of uw aannemer aan zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan en zijn werk, volgens het bouwbesluit en de NEN normen, goed heeft uitgevoerd.

Bouwtechnische keuring Rotterdam:

Inspectie bij een verbouwing:

U wilt advies inwinnen over bepaalde bouwkundige aspecten en wil graag weten of de verbouwing naar de normen wordt gerealiseerd, dan kunt u ons bouwkundige inschakelen om het werk te laten inspecteren. U krijgt meer zekerheid en kunt u rekenen op een goed bouwkundig advies.
Ook voor al uw constructieve adviezen kunt u bij ons terecht.