Bouwkundige keuring Schiedam monumentaal pand

Bouwkundige keuring Schiedam monumentaal pand

Bouwkundige keuring Schiedam monumentaal pand? Ik doe iedere dag keuringen en voorzie mensen van bouwadvies in Schiedam.Bouwkundige keuring Schiedam monumentaal pand

Bij een monumentaal pand komt meer kijken dan bij een keuring voor een standaard woning, gezien dat deze ook speciale regelingen en aparte wetten hebben. Veel eisen worden gesteld door Monumentenzorg. Een keurder moet wel beschikken over de juiste ervaring en op de hoogte zijn van alle regels en gestelde eisen.

Bouwkundige keuring Schiedam monumentaal pand: Een grondig uitgebreid rapport

Een grondige inspectie door een onafhankelijke bouwkundige kan u helpen alsnog over de  prijs te onderhandelen. Vele klanten van mij gingen opnieuw rond de tafel zitten om te onderhandelen over de prijs van de woning, ongeacht of het een monumentaal pand betrof of niet. Ik ga zelf niet over de prijs, maar mijn duidelijke rapport kan u helpen om het geheel goed te beoordelen en de juiste beslissing te nemen.

In mijn rapport staat ieder bouwcompartiment, inclusief duidelijke volledig formaat foto’s, genoemde gebreken  met specificatie hiervan en kosten herstelwerkzaamheden en beoordeling. U kunt er bij mij altijd voor kiezen om een bouwkundig advies te combineren met een bouwkundige keuring. Bouwadvies gaat over hoe u de gebreken kunt herstellen. Maar dit laat ik aan de klant over.

Bouwkundige keuring Schiedam monumentaal pand

Ik begin altijd met het metsel- en voegwerk en neem alles op, zoals scheuren, breuk, vocht en scheefstand. Hierna zult in mijn rapportage het bouwonderdeel van kozijnen en deuren met uitleg en gebreken zoals vocht, rot,  enkel glas, waterkeringen en schilderwerk terugzien.

In de kruipruimte werk ik altijd met een bouwlamp van 600 watt, zodoende kan ik beter het beeld krijgen van een worm, huiszwam vocht, betonrot, met name bij Manta vloeren of Kwaaitaal vloeren, rot in de balklaag of strijklaag, of vloerdelen in orde zijn, installaties in de kruipruimte, isolatie enzovoort.

Bij het dak controleer ik altijd de bitumineuze dakbedekking op erosie en onthechting. Ook dakopstand en trimmen komen aan orde.

Bij mij krijgt u een keuring op maat die alleen voor uw woning bestemd is en niet  een rapportage uit een computerprogramma met iedere keer dezelfde lullige gebreken die u zelf kunt zien.

Kortom, ik doe een keuring waar u wat aan heeft. U krijgt door mijn manier van keuren zekerheid en rust. Uiteraard overleg ik altijd met mijn klanten over de mogelijkheden na de inspectie, zowel telefonisch of via de mail als zij nog vragen hebben.

Bij mij is een visuele inspectie anders dan bij andere bedrijven, want u bent voor mij geen nummer. Ik werk niet voor makelaars en niet in opdracht van makelaars. Ben dus puur onafhankelijk en verkoop geen taxaties. Ik doe alleen bouwkundig werk, namelijk bouwkundig advies, keuringen, funderingsonderzoek, constructieberekeningen en bouwkundige tekeningen.

Ik heb bijna in iedere wijk van Schiedam gekeurd en ken de stad op mijn duim. Uw spoedopdracht kan meestal snel uitgevoerd worden, echter komt er wel een toeslag bij. Toch blijft mijn advies aan iedere huiskoper: Laat u niet door de makelaar of de woningmarkt ophitsen, want dit kan u de kop kosten.

U kunt mij het beste mailen, gezien dat ik meestal op een dak of in een kruipruimte ben. Ik bel meestal binnen een uur terug en maak gelijk een afspraak met u. U kunt mij bereiken op 010- 3071624 of via het contactformulier op deze website.